e-u

Δημοτικό

Tο Διδακτήριο

dimo3

Το Δημοτικό των Ουρσουλινών ιδρύθηκε το σχολ. έτος 1961-62 με την υπ' αριθμόν 91734/14-09-61 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λειτούργησε στο ιδιόκτητο κτίριο στο Ν. Ψυχικό, Καλαβρύτων και Ψυχάρη 10, μέχρι το σχολ. έτος 1975-76. Το σχολ. έτος 1976-77 μεταφέρθηκε και έκτοτε λειτουργεί στο επίσης ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα στο Μαρούσι, επί των οδών dimo6Ευκαλύπτων 20-Φοινίκων και Στρατηγού Σαράφη 7 (Κτήμα Βορρέ). Το σχολείο διαθέτει συγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία Διευθύνσεων, Διδασκάλων, Διοικητικού προσωπικού, Λογιστήριο, Θέατρο, Βιβλιοθήκη.

 

Στόχοι

Στόχος της ίδρυσης του Σχολείου είναι η συμβολή στη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και στην ολόπλευρη αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών ικανοτήτων τους. Στόχος, επίσης, είναι η χριστιανική μόρφωση των μαθητών ώστε καλλιεργώντας την αγάπη, τη δικαιοσύνη, το σεβασμό και την ειλικρίνεια, να γίνουν μεγαλώνοντας χρήσιμοι πολίτες μιας κοινωνίας πιο δίκαιης και πιο ειρηνικής.

 

Πρόγραμμα Μαθητών

Το Σχολείο είναι 18αθέσιο. Έχει την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα Δημόσια Σχολεία και ακολουθεί το ίδιο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει γι' αυτά.Παράλληλα με τα εγκεκριμένα βιβλία που προβλέπονται από το ΥΠΕΠΘ, χρησιμοποιούνται κυρίως για τα Ελληνικά και τα Μαθηματικά και έντυπα που προετοιμάζουν οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας. Τα μαθήματα διδάσκονται και με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων της διδακτικής. Τα Γαλλικά, ως κύρια γλώσσα του Σχολείου μας διδάσκονται καθημερινά μία ώρα και τα Αγγλικά είναι εντεταγμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι δύο ξένες γλώσσες, η Πληροφορική, η Μουσική και η Φ. Αγωγή διδάσκονται από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
dimo5

 

Ενημέρωση Γονέων

Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο και διαγωγή των παιδιών σε προγραμματισμένες συγκεντρώσεις τόσο τις πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσο και σε απογευματινές ώρες. Παράλληλα, οι γονείς μπορούν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση να επικοινωνήσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν με το δάσκαλο του παιδιού τους.

 

Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους προγραμματίζονται διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι σε τόπους που έχουν άμεση σχέση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και την ύλη των μαθημάτων. Οι μαθητές dimo4παρακολουθούν σε θέατρα παιδικές παραστάσεις, ενώ στο θέατρο του Σχολείου οργανώνονται σχολικές εορτές και άλλες εκδηλώσεις. Προσκαλούνται επίσης στο Σχολείο προσωπικότητες από τον πνευματικό αθλητικό και καλλιτεχνικό χώρο.Στις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές γίνεται εκκλησιασμός όπου συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του Σχολείου. Το Σχολείο είναι ενταγμένο στο Δίκτυο των συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO και συμμετέχει στα προγράμματά της με συλλογικές εργασίες των μαθητών στα Ελληνικά, τα Γαλλικά και τα Αγγλικά.

 

Η Διδασκαλία Γαλλικής Γλώσσας

Η Γαλλική γλώσσα διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού καθημερινά ( 5 ώρες την εβδομάδα ) από έμπειρους καθηγητές, οι οποίοι συνδυάζουν την κλασική παιδεία με τις σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας :οπτικοακουστικά μέσα και φωτοτυπημένο υλικό. Τα παιδιά εξετάζονται καθημερινά και γράφουν επαναληπτικά διαγωνίσματα (CONTROLES) στο τέλος κάθε τριμήνου. Επιμένουμε ιδιαίτερα στον προφορικό λόγο και στη γραπτή έκφραση, ώστε οι μαθητές της ΣΤ΄δημοτικού να μπορούν πλέον να εκφράζονται με μεγάλη ευχέρεια. Το Γαλλικό τμήμα λαμβάνει μέρος με μεγάλη επιτυχία σε όλους τους διαγωνισμούς του Γαλλικού Ινστιτούτου και σαν συνεργαζόμενο Σχολείο της UNESCO συμμετέχει με ομαδικές εργασίες που γίνονται στα Γαλλικά σε πολλά προγράμματά της.

dimo2

 

 

Η Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας

Η διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας στο δημοτικό, ξεκινά από τη Α΄τάξη, φέρνοντας για πρώτη φορά το μαθητή σε επαφή με απλές έννοιες και λέξεις. Προχωρώντας στις επόμενες τάξεις, μέσα από το εμπλουτισμένο πρόγραμμά μας, οι μαθητές κατακτούν γραμματικά, συντακτικά φαινόμενα και λεξιλόγιο της Αγγλικής όχι όμως μόνο μέσα από βιβλία και ασκήσεις, αλλά και με τη χρήση ευχάριστου στα παιδιά και δημιουργικού διαλόγου στα πλαίσια του μαθήματος. Τέλος δίνονται τα κατάλληλα εφόδια ώστε οι μαθητές μας να προχωρήσουν στο Γυμνάσιο της Σχολής μας προς την απόκτηση διπλωμάτων ακόμη και επάρκειας διδασκαλίας της γλώσσας.

 

Πληροφορική dimo1

Η Πληροφορική και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ως αναπόσπαστοι όροι της σύγχρονης ζωής, αποτελούν πλέον και μέρος της εκπαίδευσης στο Δημοτικό. Η διδασκαλία της Πληροφορικής και η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αρχίζει από την Δ΄τάξη του Δημοτικού. Κάθε τμήμα μοιράζεται σε δύο εργαστήρια πληροφορικής. Στο κάθε εργαστήριο αντιστοιχεί ένας υπολογιστής ανά δύο μαθητές. Μέσα από το μάθημα, εκτός από την εκμάθηση υπολογιστικών δεξιοτήτων, προωθείται η συνεργασία των μαθητών που είναι απαραίτητη για την εκπόνηση των εργασιών κάθε ενότητας. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται σε κάθε τάξη είναι κατάλληλα επιλεγμένα για να καλύπτουν τους μαθησιακούς στόχους κάθε τάξης.

 

 

Γραφείο Συμβουλευτικής

Η Σχολή μας, αρωγός σε κάθε προσπάθεια για θεμελίωση ολοκληρωμένων και υγιών προσωπικοτήτων, έθεσε σε λειτουργία το Γραφείο Συμβουλευτικής. Στόχος του είναι η ανάπτυξη δράσεων στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να ενισχύσει την ψυχική υγεία των μαθητών, να υποβοηθήσει το έργο των εκπαιδευτικών και να παράσχει την κατάλληλη στήριξη στους γονείς. Το Γραφείο στελεχώνεται από ειδικευμένη σχολική ψυχολόγο, την κ.Δελατόλα και εξειδικευμένους καθηγητές. Στις πάγιες δραστηριότητές του συγκαταλέγονται:

 

ΜΑΘΗΤΕΣ

•Διαγνωστικές συνεδρίες με μαθητές όλων των βαθμίδων κατόπιν αιτήσεως των γονιών τους και χορήγηση   ψυχομετρικών εργαλείων κατά περίπτωση.
• Συμβουλευτικές συνεδρίες με εφήβους για τη βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων.
•Ατομικές συνεντεύξεις με μαθητές στα πλαίσια του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
•Συμβουλευτική διαδικασία συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.
•Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για την αγορά εργασίας.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

•Ατομικές συνεργασίες και υποστηρικτικές ομάδες με το διδακτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων ( εκπόνηση  σχεδίου δράσεων για τους μαθητές με δυσκολίες).
•Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για καινοτόμα προγράμματα δράσεων στη σχολική τάξη.
•Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά θέματα μέσα από ομάδες βιωματικού χαρακτήρα.

 

ΓΟΝΕΙΣ

•Συμβουλευτική γονέων ( ορισμός προβλήματος, ιστορικό και συμβουλευτική διαδικασία ).
•Οργάνωση επιστημονικών ημερίδων με θεματολογία που αφορά το Παιδί και την οικογένεια.
•Ενημέρωση των γονέων στα πλαίσια της Ημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού από εξειδικευμένους ομιλητές.
•Οργάνωση Ομάδας Συμβουλευτικής Γονέων ( 14 συναντήσεις ).

 

Σχολή γονέων

Ο σωστός γονιός πρέπει να έχει ΓΑΛΗΝΗ για να δέχεται όσα δεν μπορούν να αλλάξουν…
ΚΟΥΡΑΓΙΟ για να αλλάξει όσα δεν μπορεί να αντέξει και ΣΟΦΙΑ για να τα ξεχωρίζει.
Reinhold Niebuhr

symvouleytikiΑπό το σχολικό έτος 2009-2010 λειτουργούν στους χώρους του δημοτικού Σχολείου, χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση, οι Ομάδες Συμβουλευτικής Γονέων, υπό την εποπτεία της Σχολής και με υπεύθυνη τη σχολική ψυχολόγο κ.Δελατόλα.
Οι ομάδες αυτές έχουν στόχο να ενημερώνουν τους γονείς για θέματα που αφορούν την εξελικτική πορεία του παιδιού, ώστε να το βοηθούν να αντιμετωπίζει θετικά και αποτελεσματικά τις επιδράσεις που δέχεται από όλα τα μέλη της οικογένειάς του.
Ακόμα, αποβλέπουν στην αξιοποίηση κάθε άποψης που σχηματίζεται μέσα από διάφορες εμπειρίες, ώστε μετά από συζήτηση να καταλήγει σε επωφελή συμπεράσματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-2017

panelladikes


Θερμά συγχαρητήρια στους αποφοίτους του
σχολικού έτους 2016-2017 για την επίδοσή τους
στις πανελλαδικές εξετάσεις!
Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

     

Eλληνογαλλική Σχολή
Ουρσουλινών


Νηπιαγωγείο
Τ: 210 6120982
e: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοτικό Σχολείο
Τ: 210 8020285
e: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γυμνάσιο - Γενικό Λύκειο
Τ: 210 6712228
e: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

e: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

     

ursulines


Κάθε στιγμή, παντού

Πρόσβαση στα αρχεία σας από οπουδήποτε
και κοινή χρήση με οποιονδήποτε.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ EMAIL