Συνέδρια - Διαγωνισμοί

16 Μαρ 2023

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Να εκφράζεις τις ιδέες σου, να επιχειρηματολογείς και να πείθεις … τρεις πράξεις, τρία βραβεία!

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Να εκφράζεις τις ιδέες σου, να επιχειρηματολογείς και να πείθεις … τρεις πράξεις, τρία βραβεία!

Συνέδρια - Διαγωνισμοί

17 Φεβ 2023

Αίεν Αριστεύειν ... και στον αθλητισμό!

Αίεν Αριστεύειν ... και στον αθλητισμό!

Συνέδρια - Διαγωνισμοί

4 Νοε 2022

Kangaroo Global Linguistics - Global Event 2022

Kangaroo Global Linguistics - Global Event 2022

Συνέδρια - Διαγωνισμοί

12 Αυγ 2022

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022

Συνέδρια - Διαγωνισμοί

3 Αυγ 2022

KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2022

KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2022

Συνέδρια - Διαγωνισμοί

26 Ιουλ 2022

8ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας ACSTAC    

8ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας ACSTAC