• Ο Θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  Συμβουλευτική

  Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία που βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις ακαδημαϊκές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητές τους. Σκοπός της είναι να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση και να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις για το μέλλον τους. Μέσω της Συμβουλευτικής, οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους, να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να καθοδηγηθούν στην επιλογή μελλοντικών στόχων και επαγγελματικών προοπτικών.

  Επαγγελματικός Προσανατολισμός

  Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός προετοιμάζει τους μαθητές για τη μετάβασή τους στον κόσμο της εργασίας και την επιλογή ενός επαγγέλματος που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Καθώς οι μαθητές οδεύουν προς το τέλος της σχολικής τους ζωής, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός τους είναι κεφαλαιώδους σημασίας για να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 • Λειτουργία και Δράσεις του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού


 • Λειτουργία του Γραφείου Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)

  Το Γραφείο Σ.Ε.Π. λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής και προσφέρει στους μαθητές μας υπηρεσίες και προγράμματα ζωτικής σημασίας.
  Ειδικότερα το σχολείο μας έχει σχεδιάσει και προγραμματίσει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με σκοπό να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους μαθητές να:

  - αναπτύξουν αυτογνωσία, ανακαλύπτοντας τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους,
  - αναγνωρίσουν το μαθησιακό προφίλ τους, αλλά και τις τεχνικές μάθησης που τους ταιριάζουν,
  - να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχία στον επαγγελματικό βίο τους, να ενημερωθούν και να εξερευνήσουν τον κόσμο των επαγγελμάτων εντοπίζοντας τα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν,
  - να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις για το μέλλον τους.

  Έτσι, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους και τους καθιστά πιο εξοικειωμένους με τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους και στην προσωπικότητά τους, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες και προοπτικές που τους ανοίγονται.

 • Δράσεις του Γραφείου Σ.Ε.Π.

  Το πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που εφαρμόζεται περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  - Συστηματική και ουσιαστική συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές μέσω του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η διαδικασία υλοποιείται με:
     • την πραγματοποίηση εξατομικευμένων προγραμματισμένων συναντήσεων γνωριμίας με τους μαθητές (προσωπική συνέντευξη, χορήγηση ερωτηματολογίων, συζήτηση για τα αποτελέσματα)        και
     • συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών κατόπιν αιτήματος

  - Διενέργεια ψυχομετρικών τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού («Άριστον Candidates») και τεστ Μαθησιακού Προφίλ («Ariston Learning Styles») σε συνεργασία με την Εταιρεία Ariston Psychometrics

  - Πραγματοποίηση συναντήσεων με μαθητές και γονείς για την παρουσίαση, επεξήγηση, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των Ψυχομετρικών Τεστ Άριστον

  - Επισκέψεις, βιωματικές δράσεις σε χώρους εργασίας και πανεπιστημιακά ιδρύματα

  - Άμεση ενημέρωση για ημερίδες σπουδών, διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και εργαστήρια γνωριμίας με επαγγέλματα

  - “Career Days” αφιερωμένες σε ομιλίες και συναντήσεις με καταξιωμένους επαγγελματίες από διάφορους χώρους εργασίας, επιστημών, τεχνών

  - Επισκέψεις από εκπροσώπους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και του προγράμματος σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

  - Πραγματοποίηση κύκλου σεμιναρίων και ομιλιών σε γονείς και μαθητές για θέματα που προβληματίζουν τους μαθητές (διαχείριση χρόνου, οργάνωση μελέτης, μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο)

  - Διευκόλυνση των μαθητών στη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας με γαλλικά και αγγλόφωνα Πανεπιστήμια

  - Υποστήριξη και καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων μαθητών στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού

  - Συμβουλευτικές συναντήσεις με μαθητές για την ορθή συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων

  - Δημιουργία Ατομικού Φακέλου Μαθητή (Portfolio) με τα προσωπικά επιτεύγματά του κατά τη φοίτησή του στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

  - Πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας «Οδηγός Σταδιοδρομίας – Σπουδές & Επάγγελμα» του Στράτου Στρατηγάκη.

 • Οδηγός Σταδιοδρομίας «Σπουδές και Επάγγελμα» του Στράτου Στρατηγάκη

  Η Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των μαθητών της, σε συνεργασία με την Ariston Psychometrics και τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ειδικό αναλυτή κ. Στράτο Στρατηγάκη, προσφέρει την απαιτούμενη υποστήριξη και ενημέρωση με τη βοήθεια των κατάλληλων επιστημονικών εργαλείων, παρέχοντας αποκλειστικά στους μαθητές και τους γονείς τους τον «Οδηγό Σταδιοδρομίας».

  Ο Οδηγός Σταδιοδρομίας είναι μια διαδικτυακή πύλη που περιέχει όλα όσα θέλει να μάθει ο μαθητής και οι γονείς για τις πανελλαδικές εξετάσεις, τις σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, το μηχανογραφικό, τις μετεγγραφές, τα επαγγέλματα.

  Μέσα από 11 μοναδικές εφαρμογές, παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να βρει αυτό ακριβώς που ψάχνει, να υπολογίσει τα μόριά του, να δει σε ποιες Σχολές μπορεί να περάσει, ακόμα και να κάνει την προσομοίωση Μηχανογραφικού, ώστε να αποφύγει οποιοδήποτε λάθος.

  Ο Οδηγός Σταδιοδρομίας είναι, λοιπόν, ο μεγαλύτερος θεματικός οδηγός για την Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλματος και απευθύνεται σε:

  - Μαθητές που προσπαθούν να γνωρίσουν την Ανώτατη Εκπαίδευση και τα Επαγγέλματα
  - Υποψηφίους για τα ΑΕΙ που αναζητούν πληροφορίες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  - Φοιτητές που επιθυμούν να επιλέξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές
  - Γονείς που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην επιλογή σπουδών

  Μέσω του «Οδηγού Σταδιοδρομίας» και της παράλληλης υποστήριξης του Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Σχολής, εξασφαλίζουμε στους μαθητές μας ολοκληρωμένη ενημέρωση για τρέχοντα εκπαιδευτικά ζητήματα και απαντήσεις σε ερωτήματα σε σχέση με:

  - το σύστημα εισαγωγής
  - τις Πανελλήνιες εξετάσεις
  - τις Σχολές και τα μεταπτυχιακά προγράμματα
  - τις σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
  - την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού
  - τις μετεγγραφές
  - την εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Σχολές της Πυροσβεστικής
  - την επιλογή επαγγέλματος

  Για να μεταβείτε στον Οδηγό Σταδιοδρομίας, πατήστε εδώ.
  Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Σχολής, για να πληροφορηθείτε τους αναγκαίους κωδικούς εισόδου.

 • Σπουδές στο εξωτερικό

  Το Γραφείο Σ.Ε.Π. παρέχει πληροφορίες και συμβουλές για να διευκολύνει, να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τους μαθητές και αποφοίτους της Σχολής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για Πανεπιστήμια του εξωτερικού, παρέχοντας ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.

  - Ενημέρωση για διεθνείς δυνατότητες σπουδών: Οι μαθητές ενημερώνονται για τις διεθνείς δυνατότητες σπουδών που υπάρχουν, όπως τα προγράμματα σπουδών σε διεθνή πανεπιστήμια, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες.

  - Αναζήτηση του κατάλληλου προγράμματος σπουδών: Οι μαθητές μπορούν να βρουν με τη βοήθεια του Συμβούλου προγράμματα σπουδών που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους και τις φιλοδοξίες τους. Κάθε χώρα και Πανεπιστήμιο προσφέρει διαφορετικά προγράμματα σπουδών, οπότε ερευνώνται υπάρχουσες επιλογές.

  - Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων και ομιλιών: Κάθε ακαδημαϊκό έτος διοργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις για γονείς και μαθητές με εκπροσώπους πανεπιστημίων του εξωτερικού (όπως από τη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία, την Κύπρο), που βοηθούν τους μαθητές στην επιλογή προγραμμάτων σπουδών.

  - Βοήθεια με την αίτηση εισαγωγής: Καθώς η διαδικασία εισαγωγής σε διεθνή Πανεπιστήμια είναι συχνά περίπλοκη, οι μαθητές που ενδιαφέρονται για σπουδές στο εξωτερικό λαμβάνουν την απαιτούμενη καθοδήγηση, από τη συμπλήρωση της αίτησης εισαγωγής, την παρακολούθηση των καταληκτικών ημερομηνιών μέχρι την προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως συγγραφή αυτοπεριγραφικών εκθέσεων (personal statements), συστατικές επιστολές, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν σωστά την αίτησή τους.

  - Ατομικός Φάκελος Μαθητή (Portfolio): Οι μαθητές υποστηρίζονται στη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και την οργάνωσή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο ατομικός φάκελoς (Portfolio) με τα προσωπικά τους επιτεύγματα, ώστε να υποβάλουν την αίτησή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των χωρών του εξωτερικού.

 • Σπουδές στη Γαλλία

  Οι σπουδές στη Γαλλία προσφέρουν αξιόλογες δυνατότητες για ακαδημαϊκή ανάπτυξη, πολιτιστικές εμπειρίες και προετοιμασία για διεθνή καριέρα.

  Εκπαιδευτικό σύστημα: Το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και ποικιλία προγραμμάτων σπουδών. Η Γαλλία διαθέτει Πανεπιστήμια, μεγάλες Σχολές και ερευνητικά κέντρα, που προσφέρουν προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε διάφορους τομείς.

  Διεθνής αναγνώριση: Οι πτυχιούχοι από τη Γαλλία απολαμβάνουν διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο, που τους δίνει δυνατότητα πρόσβασης σε εύρος επαγγελματικών ευκαιριών σε διάφορες χώρες.

  Γλώσσα: Η γαλλική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια και τα περισσότερα ακαδημαϊκά προγράμματα. Ωστόσο, υπάρχουν και προγράμματα που προσφέρονται στα Αγγλικά, κυρίως στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

  Υποστήριξη για διεθνείς φοιτητές: Οι διεθνείς φοιτητές λαμβάνουν συνήθως ειδική υποστήριξη για την εγγραφή, την κατάλληλη στέγαση και την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον.

  Κόστος ζωής: Συγκριτικά με άλλες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία προσφέρει συχνά φθηνότερο κόστος ζωής για τους φοιτητές.

  Τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες: Η Γαλλία είναι γνωστή για την πλούσια παράδοση στις τέχνες, τη λογοτεχνία και την ανθρωπιστική έρευνα. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για αυτούς τους τομείς μπορούν να βρουν πλούσιες επιλογές προγραμμάτων.

  Ερευνητική δραστηριότητα: Η Γαλλία έχει ένα δυναμικό ερευνητικό περιβάλλον με πολλές ευκαιρίες για έρευνα και ανάπτυξη σε διάφορους τομείς.

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε κλικ εδώ

 • Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία

  Οι σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (Μ. Βρετανία) προσφέρουν μια αξιόλογη εκπαιδευτική εμπειρία σε μια χώρα με πλούσια ακαδημαϊκή παράδοση και παγκόσμια φήμη για την ποιότητα των Πανεπιστημίων της.

  Εκπαιδευτικό σύστημα: Το εκπαιδευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτηρίζεται από υψηλό και απαιτητικό ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και ποικιλία προγραμμάτων σπουδών. Πολλά Πανεπιστήμια, Σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε διάφορους τομείς.

  Διεθνής αναγνώριση: Οι πτυχιούχοι από το Ηνωμένο Βασίλειο απολαμβάνουν διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο, που τους δίνει πρόσβαση σε διεθνείς και πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλλά και σε διεθνείς αγορές εργασίας.

  Ποικιλία επιλογών: Το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει εύρος προγραμμάτων σπουδών σε διάφορους τομείς, όπως θετικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, τεχνολογία, τέχνες.

  Υποστήριξη διεθνών φοιτητών: Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας δημοφιλής προορισμός για διεθνείς φοιτητές. Τα Πανεπιστήμια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν ειδικές υπηρεσίες και υποστηρικτικές δομές που βοηθούν τους φοιτητές να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον.

  Πρόσβαση στην έρευνα: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια πλούσια ερευνητική κοινότητα με πολλές ευκαιρίες για τη συμμετοχή των φοιτητών σε ερευνητικά έργα και ανάπτυξη νέων γνώσεων.

  Το κόστος σπουδών: Τα δίδακτρα στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι υψηλά για διεθνείς φοιτητές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και το Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, υπάρχουν υποτροφίες και επιδοτήσεις, που μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητές να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους.

  Πολιτιστική εμπειρία: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλούσια πολιτιστική σκηνή και πολλές δραστηριότητες εκτός των σπουδών, που επιτρέπουν στους φοιτητές να απολαύσουν μια ενδιαφέρουσα και πολυσχιδή φοιτητική ζωή.

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε κλικ εδώ

 • Σπουδές στην Κύπρο

  Τα Πανεπιστήμια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο προσφέρουν μια εξαιρετική εκπαιδευτική εμπειρία σε μια μοναδική και φιλόξενη χώρα.

  Εκπαιδευτικό σύστημα: Το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής ποιότητας. Η Κύπρος διαθέτει Πανεπιστήμια, τεχνολογικά πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που προσφέρουν πολλά προγράμματα σπουδών σε διάφορους τομείς.

  Διεθνής αναγνώριση: Τα Πανεπιστήμια στην Κύπρο είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και τα πτυχία τους έχουν αξία σε διάφορες χώρες. Πολλά προγράμματα σπουδών προσφέρονται στα Αγγλικά, που επιτρέπει σε φοιτητές από διάφορες χώρες να σπουδάσουν στην Κύπρο.

  Ποικιλία επιλογών: Οι φοιτητές στην Κύπρο μπορούν να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων σπουδών σε διάφορους τομείς, όπως θετικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, τεχνολογία, καλές τέχνες, διοίκηση επιχειρήσεων.

  Κοινότητα φοιτητών: Η Κύπρος είναι γνωστή για τη φιλική και φιλόξενη κοινότητα των φοιτητών. Οι φοιτητές έρχονται από διάφορες χώρες και έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη μοναδική πολιτιστική ατμόσφαιρα της Κύπρου.

  Επιδοτήσεις και υποτροφίες: Η κυπριακή Κυβέρνηση και τα Πανεπιστήμια προσφέρουν υποτροφίες και επιδοτήσεις σε φοιτητές με άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις.

  Εργασιακές εμπειρίες: Πολλά Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο προσφέρουν ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και εργασιακές εμπειρίες, που επιτρέπουν στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις.

  Το κόστος ζωής: Η Κύπρος έχει σχετικά χαμηλό κόστος ζωής συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αυτό την καθιστά προσιτή επιλογή για φοιτητές.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε κλικ εδώ