8ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας ACSTAC    

8ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας ACSTAC    

Μία μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουν σε βάθος όσα συμβαίνουν σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας, είχαν 7 μαθητές του Γενικού  Λυκείου της Σχολής μας  κατά τη διάρκεια του 8ου Μαθητικού Συνεδρίου  Επιστήμης και Τεχνολογίας/ Anatolia College Science and Technology Annual Conference (ACSTAC) 2022


Κεντρικό άξονα του 8ου ACSTAC αποτέλεσε  η πράσινη εκπαίδευση και η σημασία της σύνδεσης της έννοιας της βιωσιμότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας με το STE(A)M. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν εργαστήρια για την πράσινη προσέγγιση και το STE(Α)M, τόσο για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς.

Τα παιδιά στηριζόμενα  στις αρχές της διερευνητικής μάθησης, αναζήτησαν  πληροφορίες, διερεύνησαν λύσεις και πρότειναν καινοτόμα  προϊόντα. Επιπλέον καλλιέργησαν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως είναι η συνεργασία, η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας, η επικοινωνία, η προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός.

Οι 3 εργασίες των μαθητών μας  εντυπωσίασαν τους διοργανωτές και τους κριτές του συνεδρίου, για την πρωτοτυπία, την ευρηματικότητα και τις καινοτόμες ιδέες. Αφού παρουσιάστηκαν σε ευρύ κοινό, αξιολογήθηκαν από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και εκτός από τα  θετικά σχόλια που απέσπασαν,  μία από  αυτές  τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο.

Σχετικά Νέα

Όλα τα νέα

Τα νέα μας

12 Αυγ 2022

Όλα τα νέα

Τα νέα μας

3 Αυγ 2022
3 Αυγ 2022

KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2022

Όλα τα νέα

Τα νέα μας

14 Ιουλ 2022
14 Ιουλ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Όλα τα νέα

Τα νέα μας

8 Ιουλ 2022
8 Ιουλ 2022

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 2022

Όλα τα νέα

Τα νέα μας

5 Ιουλ 2022
5 Ιουλ 2022

Βασική Δράση KA2/«Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών» με τίτλο: “Partageons tous ensemble la passion des jeux”

Όλα τα νέα

Τα νέα μας

24 Ιουν 2022
24 Ιουν 2022

Μαζί και από κοινού, Insieme, θα ονειρευόμαστε και θα δημιουργούμε με μία καρδιά και μία θέληση! Όλα τα νέα

Τα νέα μας

21 Ιουν 2022
21 Ιουν 2022

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Όλα τα νέα

Τα νέα μας

20 Ιουν 2022
20 Ιουν 2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ: Αποφοίτηση μαθητών Στ´ τάξης