Προεγγραφές

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2024 - 2025

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών
Μέλος του Δικτύου La Salle Ελλάδας
Προεγγραφές 24-25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ