Προεγγραφές

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2025 - 2026

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών
Μέλος του Δικτύου La Salle Ελλάδας
Προεγγραφές 25-26

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ