Προετοιμασία για τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις 

 

Κεντρικός άξονας του προγράμματός μας στη βαθμίδα αυτή είναι η προετοιμασία των μαθητών για τη συνέχιση των σπουδών τους και τη μετέπειτα ένταξή τους στην παραγωγική αλυσίδα της κοινωνίας. Εφαρμόζουμε ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που οδηγεί κάθε χρόνο τους μαθητές  μας σε εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς. Στόχος μας είναι να τους θωρακίσουμε με τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες, που θα τους εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Το πρόγραμμα στο Λύκειο είναι ιδιαίτερα εντατικό. Η κατάταξη των μαθητών σε ολιγομελή τμήματα, η ενισχυτική διδασκαλία των βασικών μαθημάτων σε συνδυασμό με την πολυετή πείρα των καθηγητών και τη συνεχή αξιολόγηση των μαθητών συνιστούν την καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί της Σχολής μας φροντίζουν να παρέχουν στα παιδιά  τα εφόδια για τη συστηματική και μεθοδική τους προετοιμασία, με καινοτόμες δράσεις, με τη  χρήση της νέας τεχνολογίας στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης μάθησης, αλλά και με την παιδαγωγική στήριξη, που θα τα τονώσει ψυχικά και συναισθηματικά και θα τα βοηθήσει να αντεπεξέλθουν στη δοκιμασία των εξετάσεων. Τα διαχρονικά εξαιρετικά αποτελέσματα  των μαθητών μας καθώς και η εισαγωγή τους σε Σχολές υψηλής ζήτησης είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση και αποδεικνύουν έμπρακτα την αποτελεσματικότητα της προσπάθειάς μας. Επιπλέον, οι μαθητές μας προετοιμάζονται με επιτυχία για την απόκτηση διπλωμάτων γαλλικής και αγγλικής γλώσσας,  που δεν πιστοποιούν μόνο τη γνώση της γλώσσας, αλλά επιτρέπουν τη φοίτηση σε γαλλόφωνα και αγγλόφωνα πανεπιστήμια του Εξωτερικού. 

Ο Οδηγός Σταδιοδρομίας είναι, λοιπόν, ο μεγαλύτερος θεματικός οδηγός για την Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλματος και απευθύνεται σε:

  • Μαθητές, που προσπαθούν να γνωρίσουν την Ανώτατη Εκπαίδευση και τα Επαγγέλματα,
  • Υποψήφιους για τα ΑΕΙ, που αναζητούν πληροφορίες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις,
  • Φοιτητές, που επιθυμούν να επιλέξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές
  • Γονείς, που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην επιλογή σπουδών.