Η αποστολή μας

 

«Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

 Αποστολή της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών  είναι  να λειτουργήσει ως ηνίοχος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας υπεύθυνους Πολίτες  του Κόσμου, Παγκόσμιους Πολίτες, μεταλαμπαδεύοντας το τεράστιο εκπαιδευτικό και αξιακό της απόθεμα, μιας εκπαιδευτικής διαδρομής σχεδόν τεσσάρων αιώνων, παρέχοντας σε κάθε μαθητή/τρια τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη μοναδικότητα που φέρει από τη φύση καθώς και τα ερεθίσματα από την οικογένειά του και το περιβάλλον, για να γράψει τη δική του ιστορία, να πραγματώσει το προσωπικό του όραμα, να αφήσει το δικό του μοναδικό αποτύπωμα στον κόσμο.

Αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και τις βέλτιστες πρακτικές, κινητοποιούμε τους μαθητές μας όχι μόνο να αναζητούν και να προσλαμβάνουν τη γνώση, αλλά και να αναπτύσσουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να καλλιεργούν την αξιοπρέπεια, τη δημιουργικότητα, την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία. Η συμμετοχή των μαθητών μας σε πλήθος στοχευμένων δράσεων προωθεί  και ενδυναμώνει το  διερευνητικό πνεύμα, την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη, την κοινωνική και οικολογική συνείδηση.

Βασική προτεραιότητά μας είναι επίσης να καλλιεργήσουμε σε κάθε μαθητή τον αυτοσεβασμό και τον αλληλοσεβασμό, την αγάπη,  το αίσθημα του καθήκοντος προς την κοινωνία,  και γενικότερα το σύνολο των ύψιστων ηθικών αρχών, τις οποίες υπηρετούμε απαρέγκλιτα κατά τα 350 χρόνια της λειτουργίας μας στον ελλαδικό χώρο.