Η φιλοσοφία μας

 

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών είναι ένα σχολείο που λειτουργεί αδιάκοπα στην Ελλάδα από το 1670, θεμελιωμένο στη συνεργασία, την εμπειρία, τον διάλογο και την πίστη σε κοινές αξίες ζωής, οι οποίες προσδίδουν στο  Παιδαγωγικό μας Εκπαιδευτικό Σχέδιο  μία ανθρωπιστική και πνευματική δυναμική.

Με σεβασμό στην ελευθερία συνείδησης του ατόμου, δέχεται μαθητές χωρίς θρησκευτικές, δογματικές, πολιτικές, φυλετικές, οικονομικές και κοινωνικές διακρίσεις. Έτσι, εξασφαλίζει την αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, την αμοιβαία κατανόηση και την εκτίμηση, καθώς και τον σεβασμό της ιδιαιτερότητας του καθενός. Με τον τρόπο αυτόν, συμβάλλει τα μέγιστα στην αγάπη και την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους.

Είμαστε ένα σχολείο, όπου ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της εκπαιδευτικής πράξης, μιας πράξης που πάνω απ’ όλα είναι έργο αγάπης. Η εκπαίδευση που προσφέρουμε αφήνει έντονο το αποτύπωμα της στην προσωπική ανάπτυξη του μαθητή, στην νοητική, ηθική και πνευματική του καλλιέργεια. Ο απόφοιτός μας είναι ένας πολύπλευρος, ανήσυχος άνθρωπος που έχει μάθει να αγαπά την προσπάθεια και δεν αρκείται να ζήσει απλώς επιτυχημένα το μέλλον του, αλλά επιλέγει να το δημιουργήσει.

Για εμάς, κάθε μαθητής μας είναι ξεχωριστός! Έχει ταυτότητα! Η ενασχόληση αυτή με κάθε παιδί  ξεχωριστά αλλά και η έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση με ανάθεση στους μαθητές μας ρόλων μέσα στην Κοινότητα κάνει το πρόγραμμά μας ξεχωριστό.