Γαλλικό πρόγραμμα σπουδών 

 

Στο σχολείο μας, τα γαλλικά διδάσκονται στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου προγράμμοτος, ενταγμένο στο ημερήσιο αναλυτικό πρόγραμμα τόσο στον Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο-Λύκειο.

Ακολουθώντας ένα πρόγραμμα που βασίζεται στη συνέχεια της γνώσης και στη σταδιακή κατάκτησή της, στόχος μας είναι η αγάπη των μαθητών μας για την Γαλλική Γλώσσα και τον Γαλλικό πολιτισμό και η απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων αυτών.  

Τελειώνοντας το Δημοτικό μας, οι μαθητές μας έχουν αποκτήσει τις εξαιρετικά δυνατές βάσεις που δομούν την εξέλιξή τους στα Γαλλικά και το πρώτο δίπλωμά τους, Α1 Junior. 

Τελειώνοντας το σχολείο, οι μαθητές μας είναι κάτοχοι των πτυχίων-υψηλότερου επιπέδου C1/C2 χωρίς εξωσχολική ενίσχυση, παρακολουθώντας με συνέπεια το πρόγραμμα  σπουδών μας. 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία  να συμμετέχουν σε : 

  • γαλλόφωνες θεατρικές παραστάσεις,  
  • γιορτές πολιτιστικού χαρακτήρα (La Galette des Rois, La Chandeleur, Poisson d’avril, Pâques:la chasse aux œufs, La fête des mères, Journée des langues :::) 
  • projets (Vive le Rugbylingue! / Partageons tous ensemble la passion des Jeux, προγράμματα φιλαναγνωσίας…) 
  • εκπαιδευτικές ανταλλαγές με γαλλόφωνα σχολεία, ταξίδια στη Γαλλία πολιτιστικού και παιδαγωγικού περιεχομένου               

Παίρνουν μέρος και διακρίνονται σε 

Α. διαγωνισμούς σε εθνικό επίπεδο (Concours d’ écriture créative et de lecture expressive Vive le Fantastique, Conseil des Jeunes Citoyens, )  
Βδιεθνών οργανισμών (Concours de la Francophonie, MFNU)