Οι Όμιλοι

 

Με τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες φύλαξης ή να πάρουν μέρος σε κάποιον από τους προσφερόμενους ομίλους δραστηριοτήτων.

Στόχος μας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να εκφραστούν  και να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους μέσα από τα προσφερόμενα προγράμματα.