To Πρόγραμμα

 

Παιδικός Σταθμός

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, με βάση τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών.

Συγκεκριμένα, οι τομείς του εκπαιδευτικού προγράμματος έχουν στόχο:

Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη: Το παιδί στην ηλικία αυτή έχει ανάγκη να εκφράσει τα συναισθήματά του (θετικά ή αρνητικά) και να αισθάνεται αποδεκτό από τους άλλους, νιώθοντας ασφάλεια, αγάπη και τρυφερότητα. Πρέπει να γνωρίσει τον εαυτό του, να ελέγξει το σώμα του και τη συμπεριφορά του, να αυτοεξυπηρετείται, να εκφράζει τις απόψεις του, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να αυτενεργεί.  Η παιδαγωγός αντιμετωπίζει με τρυφερότητα και αγάπη τις συναισθηματικές ανησυχίες του παιδιού, δείχνοντας κατανόηση και δημιουργώντας ένα κλίμα αποδοχής, χαράς και ελευθερίας.

Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων: Τα παιδιά στην ηλικία αυτή μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, με το οποίο εκφράζονται, δημιουργούν και κοινωνικοποιούνται. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες οργανώνονται, ώστε να έχουν διαθεματικό χαρακτήρα μέσα από πολλούς γνωστικούς τομείς:

 • Γλώσσα/επικοινωνία
 • Μαθηματικές έννοιες
 • Φυσική Αγωγή
 • Αγωγή υγείας
 • Θεατρική, μουσική και εικαστική έκφραση

Ξεχωριστό ρόλο έχει η εξοικείωση με τη Γαλλική Γλώσσα, ώστε τα παιδιά να την αγαπήσουν  και να δεχτούν με ευκολία τις γραμματικές δομές και το λεξιλόγιο αργότερα. Για την επίτευξη του στόχου μας, οργανώνουμε μέσα στην τάξη ευχάριστες, παιγνιώδεις δραστηριότητες που συνοδεύονται από πλούσιο εποπτικό υλικό, δεδομένου ότι η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας σε αυτήν την ηλικία έχει αισθητήριο-κινητική διάσταση.

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στον Παιδικό Σταθμό γίνεται μέσα από τραγούδια, παιχνίδια, θεατρικά παιχνίδια. Οι δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα και συνοδεύονται  από πλούσιο εποπτικό υλικό.

Θεωρούμε ότι η πρώτη επαφή των παιδιών με τα αγγλικά και τα γαλλικά είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση της μελλοντικής τους στάσης απέναντι στη γλώσσα. Για τον λόγο αυτό , στον Παιδικό Σταθμό, επιδιώκουμε να κάνουμε αυτό το «ταξίδι», μια μαγική διαδρομή για τα παιδιά!

Η Μουσικοκινητική Αγωγή αποτελεί  μία βιωματική και δημιουργική μουσική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται με πολλά μουσικοκινητικά παιχνίδια, μουσικά όργανα, θεατρικάκινητικά και παιγνιώδη δρώμενα,  τραγούδια κ.α. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές προάγεται η φαντασία και η δημιουργική ικανότητα του παιδιού παράλληλα με τη ψυχαγωγία και τη διασκέδαση.

Το Πρόγραμμα κολύμβησης από ειδικευμένους προπονητές κολύμβησης – το οποίο είναι προαιρετικό – βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν με το νερό και να κατακτήσουν τις βασικές τεχνικές κολύμβησης.

Το Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής, με έμπειρους και καταρτισμένους προπονητές, βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά και κοινωνικά και να καλλιεργήσουν πνεύμα ομαδικότητας.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

Ιατρική υποστήριξη: Ο Παιδικός Σταθμός της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών παρέχει καθημερινά τις υπηρεσίες έμπειρης νοσηλεύτριας.

Σχολική Ψυχολόγος: Η Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών, προκειμένου να υποστηριχθεί η κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή των μαθητών, παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών.      

Εκπαιδευτικές επισκέψεις: Κάθε χρόνο διοργανώνονται εξωσχολικές εξορμήσεις, μορφωτικές επισκέψεις, ψυχαγωγικές εκδρομές σε άμεση σχέση με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τη θεματολογία που επεξεργάζονται στην τάξη. Κατά την επίσκεψη, πραγματοποιούν συγκεκριμένες βιωματικές δράσεις, ενώ με την επιστροφή τους στο σχολείο, ανακεφαλαιώνουν τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες τους.

Επικοινωνία

Η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται:

 • Με προγραμματισμένες συναντήσεις με τις παιδαγωγούς των παιδιών
 • Με προσωπικές συναντήσεις (ραντεβού)
 • Με τηλεφωνική επικοινωνία

Διατροφή: Το πρωινό και το μεσημεριανό αποτελούν μέριμνα της οικογένειας. Ο Παιδικός Σταθμός αναλαμβάνει το ζέσταμα του φαγητού σε ειδικό θερμοθάλαμο και το σερβίρισμά του στα παιδιά.

Νηπιαγωγείο

Στόχος μας είναι, μέσα από ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα σπουδών, η ανάδειξη δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών, οι οποίες θεωρούνται ουσιώδεις.

Αφορούν:

 • στην ανάπτυξη της αυτονομίας και αυτοαντίληψης,
 • στην αναγνώριση διαφορετικών ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, εμπειριών, βιωμάτων,
 • στην αλληλεπίδραση, στη συνεργασία, στην επικοινωνία,
 • στην ικανότητα να ερευνούν, να παρατηρούν, να πειραματίζονται, να ανακαλύπτουν, να επιλύουν προβλήματα,
 • στην ικανότητα να μαθαίνουν παίζοντας,
 • στην αξιοποίηση ποικίλων πηγών πληροφόρησης,
 • στην έκφραση με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος προσεγγίζονται διαθεματικά με άμεση σύνδεση όλων των μαθησιακών περιοχών ( Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών,  Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής, Δημιουργίας και έκφρασης).

Οι ξένες γλώσσες στο Νηπιαγωγείο

Τα παιδιά μας προσεγγίζουν με βιωματικό τρόπο τη Γαλλική και την Αγγλική Γλώσσα. Με τραγούδια, με μικρές ιστορίες, με παιχνίδια, αλλά και με σειρά από διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες διαδραστικές δραστηριότητες έρχονται σε επαφή με την ξένη γλώσσα απλά και αβίαστα.


Μουσική & Μουσικοκινητική Αγωγή

Τα παιδιά καλλιεργούν βιωματικά τη μουσική και μουσικοκινητική τους παιδεία και μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο, να προσεγγίζουν βασικές μουσικές έννοιες και  να γίνονται ενεργοί ακροατές. Το μάθημα αναλαμβάνει Μουσικοπαιδαγωγός και περιλαμβάνει τραγούδια, μουσικά ακούσματα και επαφή με τα κρουστά όργανα της ορχήστρας ORFF.


Διευρυμένο πρόγραμμα – Όμιλοι δραστηριοτήτων

Με τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες φύλαξης ή να πάρουν μέρος σε κάποιον από τους προσφερόμενους ομίλους δραστηριοτήτων.

Στόχος μας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να εκφραστούν  και να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους μέσα από τα προσφερόμενα προγράμματα.


Άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε όλα μας τα τμήματα με στόχο την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας από τις μικρές ηλικίες. 


 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου εμπλουτίζεται από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε επισκέψεις σε μουσεία και σε θεατρικές παραστάσεις.

Επιπλέον πραγματοποιούνται πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα εντός του σχολείου.

 

Ο ρόλος της σχολικής ψυχολόγου στο Νηπιαγωγείο

Το παιδί μέσα στο σχολικό πλαίσιο, επωφελείται από διάφορα ερεθίσματα που ευνοούν την ανάπτυξή του και το οδηγούν στη διαδικασία της κοινωνικής του ωρίμασης, μέσα από την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς του.
Η σχολική ψυχολόγος βρίσκεται σ' αυτό το πλαίσιο για να κατανοήσει, να συμβουλεύσει, να βοηθήσει.
Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της προσωπικότητας του παιδιού και πάντοτε σε συνεργασία με την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς, η σχολική ψυχολόγος παρέχει (σε γονείς και εκπαιδευτικούς) συμβουλές σε θέματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, συμπεριφοράς, μαθησιακών δυσκολιών αλλά και στα καθημερινά θέματα ζωής και σχέσης γονέα-παιδιού.

Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό κομμάτι του ρόλου της ψυχολόγου, αφορά στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των νηπιαγωγών σε παιδαγωγικά θέματα.

Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας

Έχοντας υπόψη μας τη σπουδαιότητα της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια για την ομαλή ένταξη και πορεία του νηπίου στην κοινότητα της τάξης, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, έχουν καθιερωθεί ατομικές και ομαδικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς.

Εκτός από τις καθορισμένες συναντήσεις, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας καθημερινά, όταν κριθεί αναγκαίο.