ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μαρούσι, 14/07/2022


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

Αγαπητοί Γονείς,

Σας γνωστοποιούμε ότι, από το σχολικό έτος 2022-2023, η Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών (Παιδικός σταθμός-Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών στην υπηρεσία σίτισης. Η παροχή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ένταξης της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής στην καθημερινότητα των μαθητών.

Η υπηρεσία σίτισης σχεδιάστηκε προσεκτικά σε συνεργασία με εξειδικευμένο διαιτολόγο-διατροφολόγο και εταιρεία catering με εμπειρία στο χώρο της εστίασης και της προετοιμασίας ποιοτικών γευμάτων.


Η συμμετοχή, η οποία είναι προαιρετική, αφορά:

  • Στους μαθητές του Παιδικού σταθμού.
  • Στους μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού που παραμένουν στο διευρυμένο ωράριο (14:00-15:30 ή 14:00-16:30).

Η διάρκεια της σίτισης είναι:

  • Για τον Παιδικό Σταθμό, από τις 05/09/2022 έως τις 15/07/2023.
  • Για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, από τις 13/09/2022 έως τις 15/06/2023, τις ημέρες που λειτουργεί το διευρυμένο ωράριο.


Όσοι γονείς ενδιαφέρεστε για συμμετοχή του παιδιού σας στο πρόγραμμα σίτισης, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε προσεκτικά τον κανονισμό που επισυνάπτεται και να επιστρέψετε τη δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο email ursulinesnipio350@gmail.com, έως τις 05/08/2022.


Σας ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση


 Η Γενική Διευθύντρια                                                                        Η Διευθύντρια Νηπιαγωγείου


Δήμητρα Πρελορέντζου                                                                        Μαργαρίτα Ανδρομανάκου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ