Πιστoποιήσεις - Διπλώματα

 

Η πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist είναι η κορυφαία απόδειξη γνώσεων των εφαρμογών Microsoft® Office με παγκόσμια αναγνώριση. Αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο με πάνω από 1.200.000 εξετάσεις ετησίως. Ενδυναμώνει τους μαθητές με όλες εκείνες τις δεξιότητες, στη χρήση εφαρμογών του Office, που απαιτούνται στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο (πρόγραμμα Erasmus) αλλά και σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η εξέταση είναι διαδικτυακή, περιλαμβάνει 27 ερωτήματα (tasks) και έχει διάρκεια 50 λεπτά. Οι μαθητές που θα λάβουν βαθμολογία άνω των 700/1000 αποκτούν την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist και αυτόματα το δικό τους επαγγελματικό προφίλ στην Certiport – VUE Pearson, τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποιήσεων παγκοσμίως (Microsoft, Adobe, Autodesk, …).

Αποκτώντας την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist οι μαθητές:

  • Έχουν ακριβή αντίληψη του επιπέδου των γνώσεών τους
  • Αποκτούν πιστοποιήσεις διεθνώς αναγνωρισμένες και με κύρος
  • Αποδεικνύουν τις ικανότητές τους στις νέες τεχνολογίες και δεν απαιτείται ανανέωση
  • Αναγνωρίζονται από τους καθηγητές τους και την μαθητική κοινότητα
  • Προετοιμάζονται για το Πανεπιστήμιο και την μελλοντική τους καριέρα 
  • Ξεκινούν μία επαγγελματική πορεία βασισμένη στις δεξιότητες εφαρμογών Microsoft
  • Συμπληρώνουν το Portfolio με έναν ακόμη τίτλο σπουδών,  κυρίως οι μαθητές   που φοιτούν σε τμήμα  IB (International Baccalaureate) και όσοι επιλέγουν να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το Γυμνάσιο - Λύκειο της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών συνεργάζεται με  τον διεθνή εκπαιδευτικό φορέα Technokids, που διδάσκει στους μαθητές τη σωστή χρήση των Νέων Τεχνολογιών με την πρωτοποριακή μέθοδο του Project based Learning και με δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) & ICT (Internet, Communications & Technology). Οι μαθητές μας απασχολούνται  δημιουργικά και εξοικειώνονται με τα επαγγέλματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην καθημερινότητα. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά εντάσσονται ομαλά στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, προσανατολίζονται επαγγελματικά και κατανοούν επαγγελματικές έννοιες από μικρή ηλικία. Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε:

  • οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου να προετοιμάζονται για την πιστοποίηση του Microsoft Office Specialist - Word 2019.
  • οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου να προετοιμάζονται την πιστοποίηση του Microsoft Office Specialist - Powerpoint 2019.
  • οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και Α΄Λυκείου να προετοιμάζονται για την πιστοποίηση του Microsoft Office Specialist - Excel 2013.

Συνδυάζοντας την τεχνολογία με την εκπαίδευση  εφοδιάζουμε τα παιδιά μας με νέες δεξιότητες, που απαιτούνται από κάθε «ψηφιακό πολίτη».