Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 

 

Το σχολείο μας έχει σχεδιάσει και προγραμματίσει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, τα ταλέντα τους, τα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν, το ατομικό τους μαθησιακό προφίλ, αλλά και τις κατάλληλες τεχνικές μάθησης οι οποίες ταιριάζουν στον καθένα, έτσι ώστε να κάνουν ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους και στην προσωπικότητά τους.

Το πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που εφαρμόζεται περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

α. Συστηματική και ουσιαστική συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές μέσω του γραφείου συμβουλευτικής και επαγγελματικού περσοναλισμού
β. Διεξαγωγή κύκλων σεμιναρίων σε γονείς και μαθητές
γ. Βιωματικές δράσεις και πρακτικές εφαρμογές σε τόπους εργασίας
δ. Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού
ε. Εφαρμογή των τεστ της «Ψυχομετρικής Σειράς Άριστον» με έμφαση στο «Άριστον Candidates» τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και στο «Ariston Learning Styles» τεστ μαθησιακού προφίλ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, το Σχολείο μας, σε συνεργασία με την Ariston Psychometrics, προσφέρουν στους μαθητές και τους γονείς την απαιτούμενη υποστήριξη και ενημέρωση με τη βοήθεια των κατάλληλων επιστημονικών εργαλείων.

Ο Οδηγός Σταδιοδρομίας είναι μια διαδικτυακή πύλη που περιέχει όλα όσα θέλει να μάθει ο μαθητής, ο υποψήφιος για τα ΑΕΙ και οι γονείς για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τις Σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, το Μηχανογραφικό, τις Μετεγγραφές και τα Επαγγέλματα.

Μέσα από 11 μοναδικές εφαρμογές  παρέχεται η δυνατότητα  στον υποψήφιο να βρει αυτό ακριβώς που ψάχνει,  να υπολογίσει τα μόριά του και να δει σε ποιες σχολές θα περνούσε, αλλά ακόμη και να κάνει την προσομοίωση Μηχανογραφικού, ώστε να αποφύγει οποιοδήποτε λάθος.

Ο Οδηγός Σταδιοδρομίας είναι, λοιπόν, ο μεγαλύτερος θεματικός οδηγός για την Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλματος και απευθύνεται σε: 

  • Μαθητές, που προσπαθούν να γνωρίσουν την Ανώτατη Εκπαίδευση και τα Επαγγέλματα,
  • Υποψήφιους για τα ΑΕΙ, που αναζητούν πληροφορίες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις,
  • Φοιτητές, που επιθυμούν να επιλέξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές
  • Γονείς, που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην επιλογή σπουδών.