Ο Παιδικός Σταθμός &
το Nηπιαγωγείο

Ένα Σχολείο που φροντίζει και νοιάζεται!


Γιατί να επιλέξω το Νηπιαγωγείο της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών; 

 • Γιατί έχει όραμα
  Η ολοκληρωμένη αγωγή και παιδεία αποτέλεσαν και αποτελούν το διαρκές όραμα του Νηπιαγωγείου. Μέσα σε αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο τα μικρά παιδιά μπορούν με ασφάλεια να διαμορφώσουν τις ουσιαστικές βάσεις πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουν λογική, συναίσθημα και χαρακτήρα.
 • Για τις εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε:
  Η μάθηση επιτυγχάνεται με βιωματικό τρόπο, αναγνωρίζοντας τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών αλλά και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους.
  Χρησιμοποιούμε ως μαθησιακά εργαλεία το παιχνίδι, την κίνηση, την ενεργοποίηση των αισθήσεων των παιδιών, τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες.
  Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της γνώσης και με αυτόν τον τρόπο να υιοθετούν θετική στάση απέναντι στη μάθηση. 
 • Γιατί αναγνωρίζει τις ανάγκες της εποχής και τις αγωνίες των Γονέων
  Στο Νηπιαγωγείο προσφέρουμε:
  Ένα σύγχρονο πρόγραμμα Γαλλικής και Αγγλικής Γλώσσας.  Δίνοντας έμφαση στη βιωματική μάθηση με παιχνίδια μέσα στην τάξη, ιστορίες, τραγούδια, θεατρικά παιχνίδια αλλά και με σειρά από διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες διαδραστικές δραστηριότητες, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ξένη γλώσσα απλά και αβίαστα.
  Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής.
  Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής.
  Τη δυνατότητα συμμετοχής των παιδιών σε απογευματινούς ομίλους.
 • Για το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό
  Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. 
 • Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και το μοναδικό φυσικό του περιβάλλον
  Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα σε χώρους ασφαλείς και προστατευμένους, μέσα στη φύση.


Παιδικός Σταθμός

Η φοίτηση των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στη ζωή τους.  Είναι – για τα περισσότερα παιδιά -  η πρώτη φορά που αποχωρίζονται το οικείο οικογενειακό περιβάλλον, για να προσαρμοστούν  και να ενταχθούν σε ένα νέο περιβάλλον και στους κανόνες του.  Ο βασικός ρόλος του Παιδικού Σταθμού είναι να προετοιμάσει τα παιδιά να αποδεχτούν φυσιολογικά την είσοδό τους στην κοινωνική ζωή και στη συνέχεια, στον κόσμο της μάθησης. Η μετάβαση γίνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να νιώσουν ασφάλεια, στοργή και αγάπη.

Νηπιαγωγείο

Το νηπιαγωγείο είναι το πρώτο οργανωμένο περιβάλλον μάθησης στο οποίο φοιτούν με συστηματικό τρόπο τα παιδιά και γι’ αυτό μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στη μάθηση, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και στην πρόληψη των σχολικών δυσκολιών.

Το παιδαγωγικό σύστημα που ακολουθεί το σχολείο μας τοποθετεί το νήπιο στη θέση του πρωταγωνιστή της μαθησιακής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη τους τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες, τα βιώματα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών της προσχολικής ηλικίας οργανώνουν δραστηριότητες που εμπλέκουν διαθεματικά όλους τους τομείς ανάπτυξης ενός παιδιού  και δείχνουν στα παιδιά μας το δρόμο ώστε να οικοδομήσουν μόνα τους την γνώση.

Τα νήπια μέσα στο κατάλληλα εξοπλισμένο μαθησιακό περιβάλλον της τάξης αλλά και στο καταπράσινο περιβάλλον του νηπιαγωγείου, θα βρουν ερεθίσματα που θα κεντρίσουν την έμφυτη περιέργειά τους και ευκαιρίες για να παρατηρήσουν, να εξερευνήσουν, να συνδυάσουν τα ερεθίσματα και τις εμπειρίες τους και να αποκτήσουν εφόδια και στρατηγικές που θα τα οδηγήσουν στην ανακάλυψη της γνώσης.

Μικρό ιστορικό

Το Νηπιαγωγείο της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών  ιδρύθηκε το σχολικό έτος 1998-1999. Από το 2004 λειτουργεί στις νέες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, ιδανικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες των παιδιών.

Από το 2015, λειτουργεί και ο Παιδικός Σταθμός της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών. Με την πείρα χρόνων στην προσχολική εκπαίδευση, δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον ασφαλές και οικείο, έτσι ώστε τα παιδιά να αισθάνονται το σχολείο ως προέκταση του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.


 

Το Πρόγραμμα

Η φοίτηση των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στη ζωή τους.  Είναι – για τα περισσότερα παιδιά -  η πρώτη φορά που αποχωρίζονται το οικείο οικογενειακό περιβάλλον, για να προσαρμοστούν  και να ενταχθούν σε ένα νέο περιβάλλον και στους κανόνες του. 

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι δραστηριότητες

11 Μαϊ 2019

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Διακρίσεις

11 Μαϊ 2019

Ευρωπαϊκά προγράμματα-Διαγωνισμοί

11 Μαϊ 2019

Περιβάλλον - Τεχνολογία

 

Οι εγκαταστάσεις

 

ΔΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οι Όμιλοι

Με τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες φύλαξης ή να πάρουν μέρος σε κάποιον από τους προσφερόμενους ομίλους δραστηριοτήτων.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πού θα μας βρείτε

Παιδ. Σταθμός - Νηπιαγωγείο

Παιδ. Σταθμός & Νηπιαγωγείο

Στρ. Σαράφη 6 
151 26 Μαρούσι Αττικής
210 6120982 
info_nipio1@ursulines.gr

Δημοτικό

Δημοτικό

Ευκαλύπτων 20 & Φοινίκων
151 26 Μαρούσι Αττικής
210 8020285, 210 8028888 
info_dimotiko@ursulines.gr

Γυμνάσιο - Λύκειο

Γυμνάσιο - Λύκειο

Ψυχάρη 10 
15451 Ν.Ψυχικό

210 8020285, 210 8028888 
info_gimnasio@ursulines.gr

Παιδ. Σταθμός - Νηπιαγωγείο

Στρ. Σαράφη 6
151 26 Μαρούσι Αττικής

210 6120982
info_nipio1@ursulines.gr

Δημοτικό

Ευκαλύπτων 20 & Φοινίκων
151 26 Μαρούσι Αττικής

210 8020285, 210 8028888 
dimotiko@ursulines.gr

Γυμνάσιο - Λύκειο

Ψυχάρη 10
15451 Ν.Ψυχικό

Γυμνάσιο
210 6712274, 210 6712555
info_gimnasio@ursulines.gr

Λύκειο
210 6712228
ecole@ursulines.gr